Соціоніка

Аушра Аугустинавічюте

Дуальна природа людини

До змісту

Якості людини, які слід враховувати, шукаючи партнера

Як ми вже побачили у табл.2, існує 16 різних типів людей. За своїми основними якостями, тобто - якостями, що визначають особистості ІМ, вонри поділяються на протилежні вісімки:

  1. 8 шизотимів - 8 циклотимів
  2. 8 екстравертів - 8 інтровертів
  3. 8 логічних - 8 етичних
  4. 8 сенсорних - 8 інтуїтивних

Перша з цих якостей - шизотимність-циклотимність - природжені. Решта набуваються дітьми у віці до 5 років під впливом найближчого оточення, найчастіше - матері.

Не зважаючи на всю свою недосконалість, терміни, які ми використовуємо, мають ту перевагу, що по самій назві можна визначити, хто кого доповнює. Якщо один екстраверт, то другий обов'язково - інтроверт. Якщо один логічний, то другий - етичний, якщо один сенсорний, то другий - інтуїтивний. Отже, у добре складеній парі-діаді, у якій люди один одного доповнюють, є дуалами, у назвах обох ми обов'язково знайдемо всі назвм, тобто логіку, етику, сенсорику, інтуїцію, а крім того, екстраверсію та інтроверсію. Ось одна з таких діад:

логіко-сенсорний екстраверт,
етико-інтуїтивний інтроверт.

Правда, є ще одне правило: обидва дуали завжди є шизотимними або циклотимами. Але шизотимів від циклотимів теж відрізняється за назвою. Усі шизотими в назві на першому місці мають логіку або етику, а всі циклотими - інтуїцію або сенсорику. тому, наприклад, таку пару не можна назвати діадою, хоча всі терміни є в наявності:

логіко-сенсорний екстраверт,
інтуїтивно-етичний інтроверт.

Правда цих двох людей пов'язують не відносини доповнення, а відносини конфлікту, які не підходять жодній сумісній діяльності.

У табл.3 всі типи ИМ спаровані у діади. Там же показано, як ті ж типи ІМ називаються у інших авторів, тобто за якими акцентуаціями або психопатіями вони у них сховані.


Табл.3
Наші Назви типів особистості за К.Г.Юнгом Типи особистості, акцентуації та психопатії за:
Діади Назви типів ІМ Символ А.Кемпінським А.Є.Личко К.Леонгардом
Шизотими
I Логіко-сенсорний екстраверт Соціоніка Экстравертная логікаСоціоніка Интровертная сенсорика екстравертований
мислячий
демонстративно-застрягаючий
Етико-інтуїтивний інтроверт Соціоніка Интровертная етикаСоціоніка Экстравертная інтуїція інтровертований емоційний психастенічний сенситивний емотивний
II Логіко-інтуїтивний екстраверт Соціоніка Экстравертная логікаСоціоніка Интровертная інтуїція екстравертований мислячий параноїдичний застрягаюче-параноїчний
Етико-сенсорний інтроверт Соціоніка Интровертная етикаСоціоніка Экстравертная сенсорика інтровертований емоційний астено-невротичний тривожно-іпохондричний
III Етико-сенсорний екстраверт Соціоніка Экстравертная етикаСоціоніка Интровертная сенсорика екстравертований емоційний гипертимний гіпертимічний
Логіко-інтуїтивний інтроверт Соціоніка Интровертная логікаСоціоніка Экстравертная інтуїція інтровертований мислячий психастенічний дистимічний
IV Етико-інтуїтивний екстраверт Соціоніка Экстравертная етикаСоціоніка Интровертная інтуїція екстравертований емоційний істеричний істероїдний демонстративно-істеричний
Логіко-сенсорний інтроверт Соціоніка Интровертная логікаСоціоніка Экстравертная сенсорика інтровертований мислячий садомазохистичний шизоїдний збуджено-дистимічний
Циклотими
V Сенсорно-логічний екстраверт Соціоніка Экстравертная сенсорикаСоціоніка Интровертная логіка екстравертований сенсорний циклоїдний збуджено-педантичний
Інтуїтивно-етичний інтроверт Соціоніка Интровертная інтуїціяСоціоніка Экстравертная етика інтровертований інтуїтивний конформно-гипертимний педантично-гіпертимічний
VI Сенсорно-етичний екстраверт Соціоніка Экстравертная сенсорикаСоціоніка Интровертная етика екстравертований сенсорний епілептоїдний епілептоїдний збуджений епілептоїдний
Інтуїтивно-логічний інтроверт Соціоніка Интровертная інтуїціяСоціоніка Экстравертная логіка інтровертований інтуїтивний ананкастичний конформний педантично-ананкастичний
VII Інтуїтивно-логічний екстраверт Соціоніка Экстравертная інтуїціяСоціоніка Интровертная логіка екстравертований інтуїтивний імпульсивний лабільний афективно-лабільний
Сенсорно-етичний інтроверт Соціоніка Интровертная сенсорикаСоціоніка Экстравертная етика інтровертований сенсорний гипертимно-нестійкий демонстративно-гіпертимічний
VIII Інтуїтивно-етичний екстраверт Соціоніка Экстравертная інтуїціяСоціоніка Интровертная етика екстравертований інтуїтивний лабільно-істероїдний афективно-екзальтований
Сенсорно-логічний інтроверт Соціоніка Интровертная сенсорикаСоціоніка Экстравертная логіка інтровертований сенсорний нестійкий


Спостереження подружів показує справедливе прагнення до повного доповнення. Оптимальним партнером є, як ми вже знаємо, тільки один із 16 психічних типів. При випадковому виборі пари це склало б близько 6,25% (100:16=6,25). Фактично серед випадково обраних 50 подружжів 17 (34%) виявилися оптимальними. Мабуть, як у поведінці природи, так і в поведінці людини є ще менше випадкового, ні ми досі гадали.

Після всього вищесказаного зупинимося на питанні, в чому полягають парні протилежні якості людини, як вони проявляються в житті:

шизотимність - циклотимність,
екстравертність - інтровертність,
логіка - етика,
сенсорика - інтуїція.


До змісту
© 2022 Соціоніка.укр Адміністратор