Соціоніка



Головна
Соціонічний тест
Соціонічні типи
Модель А
Соціонічні аспекти
Аспекти за В.Д.Єрмаком
Ознаки типів
Ознаки Рейніна
Алгоритм обробки інформації
Інтертипні відносини
Таблиця відносин
Хто такий дуал
Рекомендації  із сумісності
Соціонічні квадри
Малі групи
Дуальна природа людини
Соціонічні поняття
Помилки



Таблиці інтертипних відносин






... або оберіть Ваш соціонічний тип:

Дон Кіхот
Дюма
Гюго
Робесп'єр

Гамлет
Максим
Жуков
Єсенін

Наполеон
Бальзак
Джек
Драйзер

Штірліц
Достоєвський
Гекслі
Габен

Ваш соціонічний тип - Дон Кіхот

Соціонічний тип Вашого партнера
Ваші відносини
Дон Кіхот Тотожні відносини
Дюма Дуальні відносини
 або повне доповнення
Гюго Відносини активації
Робесп'єр Дзеркальні відносини
Гамлет Відносини соціального 
замовлення, Ви - Приймач 
або Замовник
Максим Відносини ревізиї, 
Ви - ревізор
Жуков Ділові відносини
Єсенін Міражні відносини
Наполеон Відносини суперего
Бальзак Відносини повної 
протилежності
Джек Відносини квазітотожності
Драйзер Конфліктні відносини
Штірліц Відносини соціального 
замовлення, Ви - Підзамовний 
або Приймач
Достоєвський Відносини ревізиї, 
Ви - підревізний
Гекслі Споріднені відносини
Габен Відносини напівдоповнення

Вгору

 

Ваш соціонічний тип - Дюма

Соціонічний тип Вашего партнера
Ваші відносини
Дон Кіхот Дуальні відносини 
або повне доповнення
Дюма Тотожні відносини
Гюго Дзеркальні відносини
Робесп'єр Відносини активації
Гамлет Відносини ревізиї, 
Ви - ревізор
Максим Відносини соціального 
замовлення, Ви - Приймач 
або Замовник
Жуков Міражні відносини
Єсенін Ділові відносини
Наполеон Відносини повної 
протилежності
Бальзак Відносини суперего
Джек Конфліктні відносини
Драйзер Відносини квазітотожності
Штірліц Відносини ревізиї, 
Ви - підревізний
Достоєвський Відносини соціального 
замовлення, Ви - Підзамовний 
або Приймач
Гекслі Відносини напівдоповнення
Габен Споріднені відносини

Вгору

 

Ваш соціонічний тип - Гюго

Соціонічний тип Вашего партнера
Ваши відносини
Дон Кіхот Відносини активації
Дюма Дзеркальні відносини
Гюго Тотожні відносини
Робесп'єр Дуальні відносини 
або повне доповнення
Гамлет Споріднені відносини
Максим Відносини напівдоповнення
Жуков Відносини соціального 
замовлення, Ви - Підзамовний 
або Приймач
Єсенін Відносини ревізиї, 
Ви - підревізний
Наполеон Відносини квазітотожності
Бальзак Конфліктні відносини
Джек Відносини суперего
Драйзер Відносини повної 
протилежності
Штірліц Ділові відносини
Достоєвський Міражні відносини
Гекслі Відносини соціального 
замовлення, Ви - Приймач 
або Замовник
Габен Відносини ревізиї, 
Ви - ревізор

Вгору

 

Ваш соціонічний тип - Робесп'єр

Соціонічний тип Вашого партнера
Ваші відносини
Дон Кіхот Дзеркальні відносини
Дюма Відносини активації
Гюго Дуальні відносини 
або повне доповнення
Робесп'єр Тотожні відносини
Гамлет Відносини напівдоповнення
Максим Споріднені відносини
Жуков Відносини ревізиї, 
Ви - підревізний
Єсенін Відносини соціального 
замовлення, Ви - Підзамовний 
або Приймач
Наполеон Конфліктні відносини
Бальзак Відносини квазітотожності
Джек Відносини повної 
протилежності
Драйзер Відносини суперего
Штірліц Міражні відносини
Достоєвський Ділові відносини
Гекслі Відносини ревізиї, 
Ви - ревізор
Габен Відносини соціального 
замовлення, Ви - Приймач 
або Замовник

Вгору

 

Ваш соціонічний тип - Гамлет

Соціонічний тип Вашого партнера
Ваші відносини
Дон Кіхот Відносини соціального 
замовлення, Ви - Підзамовний 
або Приймач
Дюма Відносини ревізиї, 
Ви - підревізний
Гюго Споріднені відносини
Робесп'єр Відносини напівдоповнення
Гамлет Тотожні відносини
Максим Дуальні відносини 
або повне доповнення
Жуков Відносини активації
Єсенін Дзеркальні відносини
Наполеон Відносини соціального 
замовлення, Ви - Приймач 
або Замовник
Бальзак Відносини ревізиї, 
Ви - ревізор
Джек Ділові відносини
Драйзер Міражні відносини
Штірліц Відносини суперего
Достоєвський Відносини повної 
протилежності
Гекслі Відносини квазітотожності
Габен Конфліктні відносини

Вгору

 

Ваш соціонічний тип - Максим

Соціонічний тип Вашого партнера
Ваші відносини
Дон Кіхот Відносини ревізиї, 
Ви - підревізний
Дюма Відносини соціального 
замовлення, Ви - Підзамовний 
або Приймач
Гюго Відносини напівдоповнення
Робесп'єр Споріднені відносини
Гамлет Дуальні відносини 
або повне доповнення
Максим Тотожні відносини
Жуков Дзеркальні відносини
Єсенін Відносини активації
Наполеон Відносини ревізиї, 
Ви - ревізор
Бальзак Відносини соціального 
замовлення, Ви - Приймач 
або Замовник
Джек Міражні відносини
Драйзер Ділові відносини
Штірліц Відносини повної 
протилежності
Достоєвський Відносини суперего
Гекслі Конфліктні відносини
Габен Відносини квазітотожності

Вгору

 

Ваш соціонічний тип - Жуков

Соціонічний тип Вашого партнера
Ваши відносини
Дон Кіхот Ділові відносини
Дюма Міражні відносини
Гюго Відносини соціального 
замовлення, Ви - Приймач 
або Замовник
Робесп'єр Відносини ревізиї, 
Ви - ревізор
Гамлет Відносини активації
Максим Дзеркальні відносини
Жуков Тотожні відносини
Єсенін Дуальні відносини 
або повне доповнення
Наполеон Споріднені відносини
Бальзак Відносини напівдоповнення
Джек Відносини соціального 
замовлення, Ви - Підзамовний 
або Приймач
Драйзер Відносини ревізиї, 
Ви - підревізний
Штірліц Відносини квазітотожності
Достоєвський Конфліктні відносини
Гекслі Відносини суперего
Габен Відносини повної
протилежності

Вгору

 

Ваш соціонічний тип - Єсенін

Соціонічний тип Вашого партнера
Ваші відносини
Дон Кіхот Міражні відносини
Дюма Ділові відносини
Гюго Відносини ревізиї, 
Ви - ревізор
Робесп'єр Відносини соціального 
замовлення, Ви - Приймач 
або Замовник
Гамлет Дзеркальні відносини
Максим Відносини активації
Жуков Дуальні відносини 
або повне доповнення
Єсенін Тотожні відносини
Наполеон Відносини напівдоповнення
Бальзак Споріднені відносини
Джек Відносини ревізиї, 
Ви - підревізний
Драйзер Відносини соціального 
замовлення, Ви - Підзамовний 
або Приймач
Штірліц Конфліктні відносини
Достоєвський Відносини квазітотожності
Гекслі Відносини повної 
протилежності
Габен Відносини суперего

Вгору

 

Ваш соціонічний тип - Наполеон

Соціонічний тип Вашого партнера
Ваші відносини
Дон Кіхот Відносини суперего
Дюма Відносини повної 
протилежності
Гюго Відносини квазітотожності
Робесп'єр Конфліктні відносини
Гамлет Відносини соціального 
замовлення, Ви - Підзамовний 
або Приймач
Максим Відносини ревізиї, 
Ви - підревізний
Жуков Споріднені відносини
Єсенін Відносини напівдоповнення
Наполеон Тотожні відносини
Бальзак Дуальні відносини 
або повне доповнення
Джек Відносини активації
Драйзер Дзеркальні відносини
Штірліц Відносини соціального 
замовлення, Ви - Приймач 
або Замовник
Достоєвський Відносини ревізиї, 
Ви - ревізор
Гекслі Ділові відносини
Габен Міражні відносини

Вгору

 

Ваш соціонічний тип - Бальзак

Соціонічний тип Вашого партнера
Ваші відносини
Дон Кіхот Відносини повної 
протилежності
Дюма Відносини суперего
Гюго Конфліктні відносини
Робесп'єр Відносини квазітотожності
Гамлет Відносини ревізиї, 
Ви - підревізний
Максим Відносини соціального 
замовлення, Ви - Підзамовний 
або Приймач
Жуков Відносини напівдоповнення
Єсенін Споріднені відносини
Наполеон Дуальні відносини 
або повне доповнення
Бальзак Тотожні відносини
Джек Дзеркальні відносини
Драйзер Відносини активації
Штірліц Відносини ревізиї, 
Ви - ревізор
Достоєвський Відносини соціального 
замовлення, Ви - Приймач 
або Замовник
Гекслі Міражні відносини
Габен Ділові відносини

Вгору

 

Ваш соціонічний тип - Джек

Соціонічний тип Вашого партнера
Ваші відносини
Дон Кіхот Відносини квазітотожності
Дюма Конфліктні відносини
Гюго Відносини суперего
Робесп'єр Відносини повної 
протилежності
Гамлет Ділові відносини
Максим Міражні відносини
Жуков Відносини соціального 
замовлення, Ви - Приймач 
або Замовник
Єсенін Відносини ревізиї, 
Ви - ревізор
Наполеон Відносини активації
Бальзак Дзеркальні відносини
Джек Тотожні відносини
Драйзер Дуальні відносини 
або повне доповнення
Штірліц Споріднені відносини
Достоєвський Відносини напівдоповнення
Гекслі Відносини соціального 
замовлення, Ви - Підзамовний 
або Приймач
Габен Відносини ревізиї, 
Ви - підревізний

Вгору

 

Ваш соціонічний тип - Драйзер

Соціонічний тип Вашого партнера
Ваші відносини
Дон Кіхот Конфліктні відносини
Дюма Відносини квазітотожності
Гюго Відносини повної 
протилежності
Робесп'єр Відносини суперего
Гамлет Міражні відносини
Максим Ділові відносини
Жуков Відносини ревізиї, 
Ви - ревізор
Єсенін Відносини соціального 
замовлення, Ви - Приймач 
або Замовник
Наполеон Дзеркальні відносини
Бальзак Відносини активації
Джек Дуальні відносини
або повне доповнення
Драйзер Тотожні відносини
Штірліц Відносини напівдоповнення
Достоєвський Споріднені відносини
Гекслі Відносини ревізиї, 
Ви - підревізний
Габен Відносини соціального 
замовлення, Ви - Підзамовний 
або Приймач

Вгору

 

Ваш соціонічний тип - Штірліц

Соціонічний тип Вашого партнера
Ваши відносини
Дон Кіхот Відносини соціального 
замовлення, Ви - Приймач 
або Замовник
Дюма Відносини ревізиї, 
Ви - ревізор
Гюго Ділові відносини
Робесп'єр Міражні відносини
Гамлет Відносини суперего
Максим Відносини повної 
протилежності
Жуков Відносини квазітотожності
Єсенін Конфліктні відносини
Наполеон Відносини соціального 
замовлення, Ви - Підзамовний 
або Приймач
Бальзак Відносини ревізиї, 
Ви - підревізний
Джек Споріднені відносини
Драйзер Відносини напівдоповнення
Штірліц Тотожні відносини
Достоєвський Дуальні відносини 
або повне доповнення
Гекслі Відносини активації
Габен Дзеркальні відносини

Вгору

 

Ваш соціонічний тип - Достоєвський

Соціонічний тип Вашого партнера
Ваши відносини
Дон Кіхот Відносини ревізиї, 
Ви - ревізор
Дюма Відносини соціального
замовлення, Ви - Приймач 
або Замовник
Гюго Міражні відносини
Робесп'єр Ділові відносини
Гамлет Відносини повної 
протилежності
Максим Відносини суперего
Жуков Конфліктні відносини
Єсенін Відносини квазітотожності
Наполеон Відносини ревізиї, 
Ви - підревізний
Бальзак Відносини соціального 
замовлення, Ви - Підзамовний 
або Приймач
Джек Відносини напівдоповнення
Драйзер Споріднені відносини
Штірліц Дуальні відносини
або повне доповнення
Достоєвський Тотожні відносини
Гекслі Дзеркальні відносини
Габен Відносини активації

Вгору

 

Ваш соціонічний тип - Гекслі

Соціонічний тип Вашого партнера
Ваши відносини
Дон Кіхот Споріднені відносини
Дюма Відносини напівдоповнення
Гюго Відносини соціального 
замовлення, Ви - Підзамовний 
або Приймач
Робесп'єр Відносини ревізиї, 
Ви - підревізний
Гамлет Відносини квазітотожності
Максим Конфліктні відносини
Жуков Відносини суперего
Єсенін Відносини повної 
протилежності
Наполеон Ділові відносини
Бальзак Міражні відносини
Джек Відносини соціального 
замовлення, Ви - Приймач 
або Замовник
Драйзер Відносини ревізиї, 
Ви - ревізор
Штірліц Відносини активації
Достоєвський Дзеркальні відносини
Гекслі Тотожні відносини
Габен Дуальні відносини 
або повне доповнення

Вгору

 

Ваш соціонічний тип - Габен

Соціонічний тип Вашого партнера
Ваши відносини
Дон Кіхот Відносини напівдоповнення
Дюма Споріднені відносини
Гюго Відносини ревізиї, 
Ви - підревізний
Робесп'єр Відносини соціального 
замовлення, Ви - Підзамовний 
або Приймач
Гамлет Конфліктні відносини
Максим Відносини квазітотожності
Жуков Відносини повної 
протилежності
Єсенін Відносини суперего
Наполеон Міражні відносини
Бальзак Ділові відносини
Джек Відносини ревізиї, 
Ви - ревізор
Драйзер Відносини соціального 
замовлення, Ви - Приймач 
або Замовник
Штірліц Дзеркальні відносини
Достоєвський Відносини активації
Гекслі Дуальні відносини 
або повне доповнення
Габен Тотожні відносини

Вгору





© 2022-2023 Соціоніка.укр Адміністратор